Praca dyplomowa inżynierska - Paweł Białas

Budynek wielofunkcyjny jako potrzeba miast współczesnych
Berno, Szwajcaria

Tematem pracy dyplomowej jest projekt budynku wielofunkcyjnego, łączącego funkcje socjalne:
poradnie leczenia uzaleznień od alkoholu i narkotyków (wraz z niezbędną do ich działania infrastrukturą), siedzibę organizacji pozarządowych (zaplecze biurowe) oraz funkcję kulturalno-gastronomiczną - restaurację z małym kinem studyjnym.

 

promotor: dr inż. arch. Anna Włodarczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Instytut Architektury
kierunek: Architektura i Urbanistyka
rok akademicki: 2012/2013