Praca dyplomowa inżynierska - Marta Białas

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskiech
Projekt architektoniczno-urbanistyczny
wielofunkcyjnego obiektu w centrum miasta.

Tematem pracy dyplomowej jest koncepcja nowej, funkcjonalnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich, która dzięki swojej lokalizacji stanie się jednostką centro- i kulturotwórczą, przyjazną i odpowiadającą na potrzeby
użytkowników - obiektu wygodnego i sprzyjającego pracy, edukacji, kontaktom międzyludzkim, a także rozrywce (wraz z niezbędną do ich działania infrastrukturą).
 

promotor: dr inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Instytut Architektury
kierunek: Architektura i Urbanistyka
rok akademicki: 2011/2012