Praca dyplomowa magisterska - Marta Białas

Centrum Nauki w Piekarach Śląskich
Koncepcyjny projekt architektoniczny.

Tematem pracy dyplomowej jest koncepcja siedziby Centrum Nauki dla aglomeracji śląskiej.
Obiektu sprzyjającego zarówno propagowaniu nauki poprzez zabawę czy spotkania naukowe, jak i promocji kultury – koncerty, spotkania autorskie.
Centrum przystosowane do funkcji wystawienniczych, konferencyjnych oraz naukowych i dydaktycznych.
Towarzyszy mu teren zielony stanowiący zarówno przestrzeń wystawienniczą jak i zielone zaplecze rekreacyjne dla centrum
miasta.
 

promotor: dr inż. arch. Bogusław Wowrzeczka
Politechnika Wrocławska
Wydział Architektury
kierunek: Architektura i Urbanistyka
specjalność: Architektura
rok akademicki: 2012/2013