Dworzec Piekary Śląskie

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna
przebudowy dworca autobusowego w Piekarach Śląskich

- praca zgłoszona na konkurs organizowany przez UM Piekary Śląskie

Koncepcja zakłada wykorzystanie istniejącej konstrukcji wiat peronowych (po ich oczyszczeniu i renowacji) ustawionych na nowych fundamentach. Pomiędzy szeregami podpór zaprojektowano zadaszenie z łupin poliwęglanowych nad całą przestrzenią peronu, po obu stronach którego usytuowano cztery stanowiska autobusowe. Miejsca postojowe dla autobusów usytuowano w części zachodniej, wykorzystując dodatkowo teren po wyburzonej dyspozytorni. Obszerna strefa dla oczekujących pasażerów, wspólna dla wszystkich stanowisk, umożliwia bezpieczne i sprawne przesiadanie oraz swobodny dostęp do punktów usługowych. Ruch pieszych został zorganizowany w taki sposób, że dojście do peronu odbywa się jedynie w dwóch miejscach, łagodnie wyniesionych ponad poziom jezdni, co zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym a jednocześnie wymusza redukcję prędkości podjeżdżających pojazdów w obrębie przejścia. Obszar dworca wyodrębniono plastycznie lekką strukturą przestrzenną o konstrukcji rurowej, silnie akcentującą ważną, publiczną funkcję obiektu w zróżnicowanym przestrzennie i funkcjonalnie otoczeniu. Obszar ten jest dodatkowo odizolowany lekką przegrodą w formie „zielonej ściany”, która tworzy korzystny mikroklimat oraz chroni przed hałasem.